Vragen? 088 - 087 0700  info@drukpaal.nl

Perscontact

De drukpaalmethode is in het bijzonder interessant voor de volgende projecten

Drukpaal.
Bestaand, beproefd én betrouwbaar

 • Daar waar trillingen en/of geluidsoverlast ongewenst zijn.
 • Binnenstedelijke projecten waar kwaliteit en betrouwbaarheid van de fundering een belangrijke rol spelen.
 • Wanneer er vervuilde grond aanwezig is. Bij het drukken van palen komt geen grond naar boven.
 • Bij een slappe bodem die ongeschikt is voor in de grond gevormde palen.
 • Voor projecten in de petrochemische industrie en/of nabij datacenters waar gevoelige apparatuur aanwezig is.

Met de drukpaalmethode kunnen paaldraagvermogens tot circa 1.200 kN gerealiseerd worden.

Randvoorwaarden
Aan de slag met de drukpaal? 

Let er dan op dat je project voldoet aan het volgende:

 •  De bouwput moet vlak en boven het paalkopniveau aangelegd worden. Na het indrukken mogen er geen palen boven het maaiveld uitsteken.
 • De bouwput moet voldoende draagkrachtig te zijn om het gewicht van de machine (320 ton) te dragen.
 • Denk hierbij aan een zandophoging (of repack) van circa 0,5 à 1,0 meter. Drukpaal.nl zal voorafgaand aan elk project een uitgebreid bouwputadvies verstrekken.
 • Houd bij het werken tegen of langs belendingen rekening met een lager beschikbaar vermogen (ca. 50 procent) om te drukken, aangezien dit met een aparte drukunit aan de zijkant van de machine wordt gedaan.
 • De minimale afstand tot de belending moet circa 80 cm1  zijn.
 • Het binnendringen van zware tussenlagen of diepe zandlagen kan, afhankelijk van de paalafmetingen, uitvoeringtechnische problemen veroorzaken.
 • Vraagt u te allen tijde ons om advies over het aanbrengen van deze palen.
Wat kunnen we voor ú betekenen?

©2023 Drukpaal.nl   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer