Woningen “Morgen Wonen” te Maassluis

Morgen Wonen is de opdrachtgever voor de nieuwbouw  van 17 woningen “Morgen Wonen” te Maassluis. Eind 2017 heeft Drukpaal.nl het project uitgevoerd. 

Waarom drukpaal.nl?

De nieuwbouwlocatie bevindt zich vlak naast reeds gerealiseerde woningen en om deze reden was het niet mogelijk heiwerk uit te voeren. Omdat de bodemgesteldheid in Maassluis veelal zeer slecht is waren ook ‘in de grond gevormde’ palen geen goede optie. In overleg met de opdrachtgever is uiteindelijk voor het drukken van palen gekozen om zodoende de overlast voor de belendende percelen te minimaliseren terwijl er wel een goede paal gemaakt wordt. 

Werkzaamheden Drukpaal.nl

Voor dit project levert Drukpaal.nl in totaal 175 palen met een lengte van 16 à 21 meter. Diameter 290x290 EN 320X320