Nieuwbouw werkplaats Stadler terrein NS in Hengelo

Unibouw uit Gemert bouwt in opdracht van Stadler Rail Service Nederland in Hengelo een nieuwe werkplaats voor onderhoud van het nieuwe materieel dat vanaf 2017 gaat rijden.Naast de bestaande werkplaats van Nedtrain gaat Stadler Rail Service een nieuwe werkplaats bouwen. 

Waarom drukpaal.nl?
De nieuwbouw vindt plaats op het terrein van de NS waar diverse trillingsgevoelige objecten aanwezig zijn. Denk hierbij aan de naburige onderhoudshal van Nedtrain en aanwezige spoorrails. 
De lokale bodemopbouw is zeer wisselend waardoor geschroefde paalsystemen niet goed mogelijk waren. Met de drukpaalmethode bleek het mogelijk om een kostenefficiënt en trillingsvrij ontwerp te maken, waarbij de lengtes van de toegepaste palen geoptimaliseerd konden worden.

Werkzaamheden drukpaal.nl
Voor dit project levert drukpaal.nl in totaal 248 palen met een lengte van 7 à 10 meter. Diameter 290x290.